Home

PROGRAMMA 2020

VANWEGE HET VIRUS EN BEPERKTE CONTACT GEEF IK ALLE TRAININGEN VIA EEN LIVESTREAM. ALLE GROEPSEVENEMENTEN KOMEN HIERBIJ TE VERVALLEN.

Om een betere versie van jezelf te worden is geduld, vertrouwen, toewijding en aandacht nodig.”

“Uiteindelijk is wat we in ons leven zoeken een gevoel: het gevoel om thuis te zijn bij onszelf.”

-Ethan Nichtern-

Hans van Male

“Ik doe mijn werk met grote passie. Het menselijk lichaam is gelijk het universum en er zijn nog veel zwarte gaten. Maar waar de passie stopt en het verstand niet meer durft open te staan voor verandering, zitten we op een dood spoor.”

Lees meer…

Vrienden

“Vrienden zijn als bomen ze wachten tot je nog eens langs komt,
en ze zijn onverstoorbaar als je wegblijft,
ook na maanden afwezigheid,
kan je de draad weer opnemen,
omdat ondertussen niets werd afgebroken.

Vrienden zijn als bomen,
op een goede afstand van elkaar geplant
zo moeten ze elkaar niets betwisten ze kennen ook geen afgunst maar nodigen wel elkaar uit om hoger te groeien.

Vrienden zijn als bomen
en bomen buigen niet
maar ze wuiven…”

Blog

Los de identificatie op met je negatieve zelfbeeld.

Veel mensen zijn geïdentificeerd met hun gedachten hun ideeën en hun leefomstandigheden. Hierdoor raken veel mensen in hun leven de controle kwijt en worden slachtoffer van hun eigen ideeën over hun situatie. Door ons te identificeren met onze omstandigheden en gedachten komen we in een negatieve spiraal terecht waarbij we gefrustreerd raken en op termijn …

Mindfulness

Mindfulness in Almere door Hans van Male Lid VMBN 

Logo VMBN

Hans van Male geeft in Almere diverse trainingen waarbij diepgang, persoonlijke ontwikkeling en het verbeteren van jouw levenswijze op de voorgrond staan. Deze training stelt je in staat om beter om te gaan met diverse levensproblemen, angsten, frustraties, boosheden, dwanggedachten, piekeren, burn-out etc.

Deze cursus wordt door diverse ziektekosten verzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed. Kijk uw polis na!

Mindfulness training geef ik momenteel ook in een één op één setting. Dit maakt een betere individuele begeleiding mogelijk. De opdrachten en het werkboek zijn identiek aan de MBSR. De kosten van deze training gaat in overleg met de deelnemer. Er wordt een individueel trainingspakket aangeboden. De kosten kunnen dus verschillen.

Groepstrainingen starten weer in februari 2020.

Mindfulness Based Stress Release training.

Door deze training maak je een persoonlijke ontwikkeling door waardoor je je vaste patronen sneller herkent. Je wordt vrijer in jouw persoonlijke keuzes. De hele training zorgt ervoor dat je meer inzicht, zelfvertrouwen, plezier, harmonie, focus, aandacht en ontspanning krijgt.

Als we ons bewust zijn van onze automatismen en vaste denkpatronen, kunnen we op een andere manier gaan reageren. Door de MBSR training zijn wij bewuster aanwezig en ontstaan er meerdere en ook andere mogelijkheden om te reageren.

Meer inzicht, zelfvertrouwen, harmonie, plezier, focus, aandacht en ontspanning.

Uw werkgever kan een gedeelte of de hele cursus kosten voor zijn rekening nemen.  Ook vergoeden meeste verzekeraars deze training. Ik ben lid van de VMBN. Trainer 1.

Kosten van deze training zijn € 340,00. Betaling in gedeeltes is mogelijk. Meeste verzekeraars vergoeden pas na beëindiging van de training.

Meld je hier aan